Solid vekst i 1. kvartal

Solid vekst i 1. kvartal

Solid vekst i 1. kvartal

Vi opplever økende etterspørsel etter våre tjenester og produkter. I en verden som blir stadig mer uforutsigbar, ser vi at våre kunder setter spesielt pris på at vi leverer kortreiste løsninger med den fleksibiliteten det gir. 

Det var hyggelig å summere opp resultatene for første kvartal som viser en vekst på 23 % i forhold til i fjor. «Tallene viser at fokus og god lagånd gir resultater. Jeg er imponert over innsatsen til våre ansatte gjennom en tøff periode med korona og stort arbeidspress. Vi setter også pris på våre kunder som stadig vender tilbake med spennene prosjekter» sier Janne Stenehjem, daglig leder. 

Men, vi vil videre, og fortsette å forbedre oss for å sikre gode kundeopplevelser. Vårt mål er å være en innovativ og trygg leverandør for våre kunder. Vi skal kunne levere alt fra enkel serieproduksjon til avanserte spesialprodukter til våre kunder – og bidra til forutsigbarhet og kontinuitet i deres produksjon.