Kvalitet og Miljø

KSM strekker seg utover å tilfredsstille kundenes forventninger, med en forpliktelse til å integrere kvalitet og miljø i alle våre aktiviteter, både internt og eksternt.  Vår visjon er å innovere innenfor prosesser og tjenester, med et sterkt forankret miljøengasjement som en integrert del av våre interne operasjoner.

Kvalitet, miljø og hms policy  Bærekraftstrategi  Samarbeidspartnere  
Etiske retningslinjer/code of conduct

Kvalitet, miljø og HMS policy

KSM leder utviklingen av kvalitetsbegrepet i bransjen med fokus på troverdighet, kvalitet, og miljø. Vår policy sikrer oppdaterte kvalitetshåndbøker, forståelse av kvalitetspolitikken, og inkludering av HMS i det daglige arbeidet. Vi prioriterer bevisste samarbeidspartnere, kontinuerlig forbedring, og overholdelse av lover og regler.

HMS-policyen garanterer en trygg og helsefremmende arbeidsplass med forebyggende tiltak og opplæring. Evaluering og kommunikasjon av policyene er integrert i vår årlige praksis.

 

Kvalitet\ Miljø \ HMS \ Ledelsesforpliktelse 

Bærekraftstrategi

KSM integrerer FN’s bærekraftsmål i sin strategi, med fokus på miljø, sosial bærekraft og sunn økonomi. Målene og tiltakene er en del av selskapets forretningsplan, inkludert utdanning, ren energi, anstendig arbeid og ansvarlig forbruk og produksjon.

Strategi \ Målsettinger \ Tiltak \

Integrering


Info til Samarbeidspartnere

KSM er forpliktet til å bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å ta ansvar for vår miljøpåvirkning. Vi er stolte av å være ISO9001-sertifisert, noe som betyr at vi har etablert et effektivt kvalitetssystem.

Som en del av vår sertifisering inviterer vi aktivt kunder, samarbeidspartnere og interessenter til å gi innspill om hvordan vi kan forbedre vår påvirkning. Gjennom samarbeidsavtaler med transportører jobber vi målrettet mot å nå våre mål for en mer bærekraftig fremtid.

ISO9001  \ Samarbeidsavtaler \ Miljøpolicy \ Bærekraft

Etiske retningslinjer / Code of conduct

KSM forplikter seg til å fremme etiske standarder i forsyningskjeden. Vår adferdskode dekker menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Vi samarbeider tett med leverandører for å sikre overholdelse og kontinuerlig forbedring av våre praksiser.

Etikk \ HMS

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt.