SPESIALVERKTØY TIL DET GRØNNE SKIFTET

SPESIALVERKTØY TIL DET GRØNNE SKIFTET

SPESIALVERKTØY TIL DET GRØNNE SKIFTET

Som en av få virksomheter i Norge har KSM et eget verktøymakeri. Det gjør oss i stand til å løse vanskelige oppgaver for våre kunder. Og med verktøymaker Torbjørn Kristiansens mangeårige erfaring, finner vi løsninger der skreddersøm og spesialtilpasninger ofte er eneste mulighet.

Nylig leverte KSM et spesialverktøy til ABB litt utenom det vanlige. Verktøyet skal brukes i deres produksjon av brytere til koblingsanlegg for sol- og vindkraft.

Høy grad av automasjon gjør produksjon i Norge likevel lønnsom. «Det er både meningsfylt og spennende å få jobbe med spesialprosjekter som bidrar inn i det grønne skiftet», sier Kristiansen.

VERKTØYMAKER – ET «TRUET» FAG

Det er ikke mange verktøymakere igjen i Norge, samtidig som det i det ganske land er mange produsenter og hjørnestensbedrifter som benytter seg av spesialverktøy laget for nettopp deres fabrikk.

De kan være utviklet langt tilbake i tid og tidvis kan tegninger være mangelfulle eller fraværende. Da er Torbjørns mangeårige erfaring nøkkelen til suksess.